User Tools

Site Tools


pl:ic

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:ic [2012/09/29 13:36]
mkucia created
pl:ic [2012/09/29 13:36] (current)
mkucia created
Line 1: Line 1:
 +====== Cyfrowe ======
 +Rodziny układów cyfrowych dzielą się ze względu na technologię wykonania:
 +  * [[wp>​CMOS]] (Complementary MOSFET -> Complementary Metal Oxide Field Effect Transistor) ​
 +  * [[wp>​Transistor–transistor_logic|TTL]]
 +  * [[wp>​Emitter-coupled_logic|ECL]]
 +  * [[wp>​BiCMOS]]
 +Istnieją również inne rodziny, jednak są one obecnie przestarzałe. Warto zapoznać się z opisem serii układów scalonych [[wppl>​Seria_7400|7400]] oraz [[wp>​4000_series|4000]].
 +===== Logiczne ===== 
 +==== Liczniki ====
 +Zliczają ilość taktów zegarowych. Zbudowane są z szeregowo połączonych przerzutników.
 +==== ALU ==== 
 +Jednostka arytmetyczno-logiczna (ang. Arithmetic Logic Unit). Jest układem cyfrowym wykonującym operacje matematyczne (+ - / *) na liczbach całkowitych,​ operacje logiczne (and or xor), bitowe (przesunięcia) oraz inne (np. modulo). Integralny składnik każdego mikroprocesora. Liczby zmiennoprzecinkowe przetwarzane są w FPU (Floating Point Uinit).
 +==== Bramki ====
 +Podstawowe składniki systemu cyfrowego. Najczęściej dwustanowe jednak istnieją również trójstanowe (np. bufory z wejściem enable). ​
  
 +Podstawowe bramki:
 +  * NAND (funkcjonalnie pełna)
 +  * NOR (funkcjonalnie pełna)
 +  * OR
 +  * AND
 +  * NOT
 +  * YES (bufor)
 +  * XOR
 +  * XNOR
 +
 +==== Przerzutniki ====
 +zatrzask ​
 +==== Kodery, Dekodery, Enkodery ====
 +==== Multipleksery i demultipleskery ====
 +===== Pamięci =====
 +Flash 
 +EEPROM
 +RAM SRAM itp
 +===== Układy interfejsów
 +===== Rejestry ===== 
 +==== Układy programowalne ==== 
 +CPLD FPGA GLUE
 +
 +
 +
 +====== Analogowe i mieszane ======
 +===== Multiwibratory =====
 +[[wp>​Multivibrator|Multiwibratory]] są układami elektronicznymi układami posiadającymi dwa lub więcej stanów. Multiwibratory dzielimy na:
 +  * Astabilne - żaden ze stanów nie jest stabilny, jest to generator fali prostokątnej
 +  * Bistabilne - oba stany są stabilne, jest to przerzutnik
 +  * Monostabilne - jeden stan jest stabilny drugi nie, (np. układ wyłączający światło na klatce schodowej po pewnym czasie)
 +===== Wzmacniacze =====
 +===== Drivery =====
 +===== Mostki =====
 +===== Przetworniki napięcia =====
 +===== Stabilizatory napięcia =====
 +LDO
 +===== Ekspandery portów ===== 
 +===== Regulatory napięcia =====
 +===== Transceivery =====
 +===== Drivery =====
 +===== Przetworniki ADC i DAC =====
 +===== Wzmacniacze operacyjne =====
 +===== Źródła napięcia odniesienia =====
 +  * MAX9062 ​ 0.200 [V]
 +  * LT6700 ​  0.400 [V] 
 +  * ADCMP350 0.600 [V]
 +  * MAX9025 ​ 1.236 [V]
 +  * MAX9040 ​ 2.048 [V] 
 +  * TLV3012 ​ 1.24 [V] 
 +  * TSM109 ​  2.5 [V] 
 +===== Multipleksery i przełączniki =====
 +===== Komparatory =====
 +===== Generatory =====
 +pll
 +===== Czujniki scalone =====
 +===== Kontrolery ładowania ===== 
 +===== Generatory PWM =====
 +===== Potencjometry cyfrowe ===== 
 +==== Timery ==== 
 +
 +===== MEMS =====
 +==== Akcelerometry ====
 +  * [[http://​www.youtube.com/​watch?​feature=player_embedded&​v=KZVgKu6v808#​!]]
pl/ic.txt · Last modified: 2012/09/29 13:36 by mkucia