User Tools

Site Tools


pl:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:start [2012/09/29 14:08]
mkucia [Kontakt]
pl:start [2012/09/29 14:18] (current)
mkucia [Witam na moim wiki!]
Line 1: Line 1:
 +====== Witam na moim wiki! ======
 + 
 +Mam nadzieję że informacje zgromadzone na tym wiki okażą się pomocne. ​
 +Proszę brać pod uwagę fakt że tworzę to wiki wyłącznie dla własnych celów edukacyjnych. ​
 +Nie odpowiadam za szkody jakie mogą zostać wyrządzone poprzez użycie informacji z tego wiki. Nie odpowiadam również za
 +poprawność informacji tu zgromadzonych.
 +Wszystkie materiały zamieszczane na wiki są objęte licencją [[http://​creativecommons.org/​licenses/​by-nc-sa/​3.0/​|Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported]], chyba że są oznaczone inaczej.
 +Większość materiałów na wiki będzie udostępniania wyłącznie w języku angielskim.
  
 +===== Kontakt =====
 +Możesz do mnie pisać na adres: <​maciej@kucia.net>​
 +
 +===== Sekcje =====
 +  * [[pl:art]]
 +  * [[pl:avrc]]
 +  * [[pl:​warsztat]]
 +===== Uwagi =====
 +
 +<WRAP center round todo 60%>
 +Ten znak oznacza że fragment jest aktualnie w trakcie edycji lub wymaga rozszerzenia.
 +</​WRAP>​
pl/start.txt · Last modified: 2012/09/29 14:18 by mkucia