User Tools

Site Tools


pl:ic

Cyfrowe

Rodziny układów cyfrowych dzielą się ze względu na technologię wykonania:

 • CMOS (Complementary MOSFET → Complementary Metal Oxide Field Effect Transistor)

Istnieją również inne rodziny, jednak są one obecnie przestarzałe. Warto zapoznać się z opisem serii układów scalonych 7400 oraz 4000.

Logiczne

Liczniki

Zliczają ilość taktów zegarowych. Zbudowane są z szeregowo połączonych przerzutników.

ALU

Jednostka arytmetyczno-logiczna (ang. Arithmetic Logic Unit). Jest układem cyfrowym wykonującym operacje matematyczne (+ - / *) na liczbach całkowitych, operacje logiczne (and or xor), bitowe (przesunięcia) oraz inne (np. modulo). Integralny składnik każdego mikroprocesora. Liczby zmiennoprzecinkowe przetwarzane są w FPU (Floating Point Uinit).

Bramki

Podstawowe składniki systemu cyfrowego. Najczęściej dwustanowe jednak istnieją również trójstanowe (np. bufory z wejściem enable).

Podstawowe bramki:

 • NAND (funkcjonalnie pełna)
 • NOR (funkcjonalnie pełna)
 • OR
 • AND
 • NOT
 • YES (bufor)
 • XOR
 • XNOR

Przerzutniki

zatrzask

Kodery, Dekodery, Enkodery

Multipleksery i demultipleskery

Pamięci

Flash EEPROM RAM SRAM itp ===== Układy interfejsów

Rejestry

Układy programowalne

CPLD FPGA GLUE

Analogowe i mieszane

Multiwibratory

Multiwibratory są układami elektronicznymi układami posiadającymi dwa lub więcej stanów. Multiwibratory dzielimy na:

 • Astabilne - żaden ze stanów nie jest stabilny, jest to generator fali prostokątnej
 • Bistabilne - oba stany są stabilne, jest to przerzutnik
 • Monostabilne - jeden stan jest stabilny drugi nie, (np. układ wyłączający światło na klatce schodowej po pewnym czasie)

Wzmacniacze

Drivery

Mostki

Przetworniki napięcia

Stabilizatory napięcia

LDO

Ekspandery portów

Regulatory napięcia

Transceivery

Drivery

Przetworniki ADC i DAC

Wzmacniacze operacyjne

Źródła napięcia odniesienia

 • MAX9062 0.200 [V]
 • LT6700 0.400 [V]
 • ADCMP350 0.600 [V]
 • MAX9025 1.236 [V]
 • MAX9040 2.048 [V]
 • TLV3012 1.24 [V]
 • TSM109 2.5 [V]

Multipleksery i przełączniki

Komparatory

Generatory

pll

Czujniki scalone

Kontrolery ładowania

Generatory PWM

Potencjometry cyfrowe

Timery

MEMS

Akcelerometry

pl/ic.txt · Last modified: 2012/09/29 13:36 by mkucia