User Tools

Site Tools


pl:avrc

Kurs AVR C

Rozdziały

Miniprojekty

Wyprowadzenia

<html> <?xml version=“1.0” encoding=“UTF-8” standalone=“no”?> <!– Created with Inkscape (http://www.inkscape.org/) –>

</html>

Uwagi

F_CPU

Czasami można spotkać się z następującą dyrektywą preprocesora:

#define F_CPU

Dyrektywa ta służy do poinformowania wszelakich makr i podprogramów w naszym kodzie o szybkości taktowania układu (np. funkcja delay z tego korzysta do obliczenia ilość pętli potrzebnych do odczekania podanego odcinka czasu). W naszym przypadku nie możemy dodać tej komendy w kodzie, ponieważ jest ona wysyłana “przez eclipse” do kompilatora jako argument linii poleceń (deklaracja tej wartości znajduje się w pliku makefile), zdublowana deklaracja doprowadziłaby do konfliktu. Jedynym miejscem w jakim podajemy częstotliwość są ustawienia projektu. Zmiana częstotliwości taktowania jest możliwa tylko poprzez zmianę fusebitów i dodaniu zewnętrznego kwarcu (lub generatora) oraz podania częstotliwości tego sygnału taktującego w ustawieniach projektu (pliku makefile).

Pozostałe

pl/avrc.txt · Last modified: 2012/11/17 20:06 by mkucia