User Tools

Site Tools


pl:terminologia

Terminologia

Element

Niepodzielna pod względem funkcjonalnym bez utraty swoich własności charakterystycznych część składowa układu.

Obwód elektryczny

Struktura połączenia elementów w której występuje jedna zamknięta droga dla przepływu prądu.

Układ elektryczny

Struktura połączenia elementów w której występuje więcej niż jedna zamknięta droga dla przepływu prądu.

hFE

The common emitter current gain is defined as the BETA or Hfe (which stands for: H parameters, forward current transfer ratio, common emitter configuration)

Wzmocnienie prądowe w konfiguracji wspólnego emitera jest definiowane jako BETA lub Hfe (które wzięło się z: parametr H, współczynnik wzmocnienia prądowego polaryzacji przewodzącej w konfiguracji wspólnego emitera) ;-)

VCC

Układy cyfrowe bazują na tranzystorach, najwięcej jest w nich tranzystorów bipolarnych. VCC to napięcie doprowadzane do kolektorów tranzystorów (collector), analogicznie oznacza się napięcia dla: emiterów VEE, źródeł VSS, drenów VDD. Najprościej przyjąć że VCC to po prostu szyna zasilania.

MSB

Most Significant Bit - bit najbardziej znaczący

LSB

Least Significant Bit - bit najmniej znaczący

Ripple

Tętnienie. Nie elektryczne: Zmarszczka na wodzie. Fala.

pl/terminologia.txt · Last modified: 2012/09/29 13:30 by mkucia