User Tools

Site Tools


pl:avrc:art:0x01

0x01 Podstawy elektroniki

Poniżej przedstawiam kilka najprostrzych zagadnien z zakresu elektroniki.

Obliczanie rezystora dla LED

Diody LED są sterowane prądem. Oznacza to że aby dioda pracowała poprawnie musi przez nią płynąć określona wartość prądu. Na wyjściu MCU otrzymujemy napięcie. Rezystancja diody jest na tyle mała że wymuszenie rzędu 5[V] spowoduje przepływ za dużego prądu i w konsekwencji uszkodzenie LEDa. Prąd ograniczamy dołączając dodatkową rezystancję. Spadek napięcia na diodzie zależy od długości fali jaką emituje (koloru). Typowa wartość prądu to 15 [mA].

$R = \frac{U-U_{LED}}{I}$ <html> <?xml version=“1.0” encoding=“UTF-8” standalone=“no”?>

</html>

Tabela przybliżonych wartości spadku napięcia w funkcji koloru
Kolor Spadek napięcia [V]
Czerwony 1.2
Pomarańczowy 2.0
Żółty 2.8
Zielony 3.0
Niebieski 3.5
Fioletowy 3.5
Biały (tak na prawdę UV) 3.6

Diody można łączyć szeregowo. Równoległe połączenie diod wymusza zastosowanie zewnętrznego tranzystora (mikrokontrolery często mają tak dobrane tranzystory wyjściowe aby poprawnie wysterować jedną diodę).

Diody o prądzie nominalnym większym niż 15 [mA] (diody mocy, oświetleniowe) powinny być sterowane z źródła prądowego. Zwiększająca się temperatura struktury półprzewodnikowej powoduje zmniejszenie spadku napięcia a więc zwiększenie prądu. Zwiększony prąd powoduje szybsze nagrzewanie. Takie sprzężenie może spowodować uszkodzenia w układzie.

Obliczanie dzielnika napięcia

Obliczanie rezystorów dla tranzystora

Obliczanie filtru RC dolnoprzepustowego

Obliczanie filtru RC górnoprzepustowego

Obliczania związane z kondensatorami

Obliczania związane z tranzystorami polowymi

pl/avrc/art/0x01.txt · Last modified: 2012/11/17 20:02 by mkucia